Kurzy IT programov MS Office

Kurzy Word, Excel, Powerpoint, Access a Outlook, Strojopis

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • YouTube

Nechce sa Vám?
Nestíhate?
Máte toho dosť?
Formálna úprava bakalárskych a diplomových prác bez starosti

Vykonáme za vás formálnu úpravu!

Zameranie:

Konzultácia je určená všetkým študentom vysokých škôl, ktorí píšu bakalárske a diplomové práce. Obsahová náplň konzultácie závisí od klienta, vysvetlíme práve to, čo potrebuje. Klient donesie hotovú prácu a my ju upravíme na základe zadaných formálnych kritérií, prípadne vnútorného predpisu, či ISO normy.

Výstup konzultácie:

Klient bude mať formálne upravenú prácu podľa predpisov, smerníc a ISO noriem.

Rozsah konzultácie:

Podľa potreby

Prirpavil Váš tím Officekurzy Office-Microsoft-Office-2013-Officedivízia Academy X academyx