Kurzy IT programov MS Office

Kurzy Word, Excel, Powerpoint, Access a Outlook, Strojopis

 • RSS
 • Delicious
 • Facebook
 • YouTube

Excel kontingenčné tabuľky – zameranie kurzu a školenia:

Špecializovaný kurz Kontingenčné tabuľky v Microsoft Excel je zameraný na tvorbu, úpravu a pokročilé možnosti kontingenčných tabuliek. Absolventi tohto kurzu ľahko zvládnu práce s väčším množstvom dát a vytváranie rôznych výstupných zostáv. Filtrovanie v tabuľkách pri veľkom množtve dát s prepojením na grafy.

Priebeh kurzu Excel kontingenčné tabuľky:

Kurz a školenie MS Excel kontingenčné tabuľky je vhodné pre absolútnych začiatočníkov. Ak nemáte žiadne skúsenosti, kurz a školenie MS Excel kontingenčné tabuľky je pre Vás. Počas kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky sa oboznámite s programom. V kurze a školení MS Excel kontingenčné tabuľky si prejdete funkcie podľa osnovy. Pre individuálnych klientov poskytneme osnovy na kurz a školenie MS Excel kontingenčné tabuľky na mieru. Ak si netrúfate zvládnuť celý kurz a školenie MS Excel kontingenčné tabuľky, prispôsobíme rozloženie hodín. Lektor má pripravené konkrétne úlohy pre úroveň Excel kontingenčné tabuľky. Cieľ kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky si určíte sami. Po absolvovaní kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky budete schopní začať využívať program vo svojej kancelárii. Naši študenti obdržia po kurze a školení MS Excel kontingenčné tabuľky certifikát. V ňom je uvedená úroveň kurzu a školenia: Excel kontingenčné tabuľky a Vaše meno.

Opis Excel kontingenčné tabuľky v Microsoft:

Tabuľky sa používajú na prehľadnú vizualizáciu vzájomného vzťahu dvoch štatistických znakov. Riadky kontingenčnej tabuľky zodpovedajú možným hodnotám prvého znaku, stĺpce možným hodnotám druhého znaku. V príslušnej bunke kontingenčnej tabuľky je zaradený počet prípadov, kedy zároveň mal prvý znak hodnotu zodpovedajúcu príslušnému riadku a druhý znak hodnotu zodpovedajúcu príslušnému stĺpcu.

Napríklad prvým znakom môže byť pohlavie človeka a druhým znakom mesiac jeho narodenia. Kontingenčná tabuľka s dvoma riadkami (žena, muž) a 12 stĺpcoch (január, február…) potom opisuje počty výskytov všetkých kombinácií pohlavia a mesiaca v nejakom súbore sledovaných jedincov.

Je možné, aby jeden riadok alebo stĺpec zodpovedal viacerým možným hodnotám znaku. To sa deje v prípade, kedy znak nadobúda niektorých hodnôt veľmi zriedka, takže je vhodné spojiť viac možných hodnôt. Súčty (medzisúčty) všetkých hodnôt v každom riadku, resp. stĺpci nesú informáciu o počte výskytov javov, pri ktorých nadobudol prvý (resp. druhý) znak príslušnú hodnotu bez ohľadu na hodnotu druhého (resp. prvého) znaku.

Okrem jednoduchého popisu početnosti kombinácií hodnôt dvoch znakov ponúka kontingenčná tabuľka možnosť testovať, či medzi oboma znakmi existuje nejaký vzťah. Na to je možné použiť napríklad test dobrej zhody. Znaky použité na zobrazenie v kontingenčnej tabuľke potom musia predstavovať diskrétne hodnoty (je možné teda využiť kvalitatívne, diskrétne kvalitatívne alebo spojito kvalitatívne znaky, v poslednom prípade však iba s rozdelením jednotlivých znakov do skupín, tzv. skupinové triedenie).

Osnova MS Excel kontingenčné tabuľky kurzu a školenia:

 1. Čo je kontigenčná tabuľka
 2. Sprievodca kontigenčnou tabuľkou
 3. Vytvorenie kontigenčnej tabuľky
 4. Zdroje dát
 5. Aktualizácia kontingenčnej tabuľky
 6. Atribúty poľa
 7. Výpočty v kontingenčnej tabuľke
 8. Kontingenčné grafy
 9. Tlač kontingenčnej tabuľky

Rozsah kurzu a školenia MS Word základy:

6 vyučovacích hodín (50 min)
kurzy a školenie MS Excel kontingenčné tabuľky prebiehajú v:
dennej forme: 1 deň od 9:00 do 15:00
večernej forme: 2 dni od 17:00 do 20:00
víkendovej forme: 1 deň od 9:00 do 15:00

Akcia – odborná učebnica zdarma pre každého účastníka kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky!

Každý účastník kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky získa zdarma odbornú učebnicu z vydavateľstva Computer Press.

Ceny kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky:

Cena pre osobu / kurzCena platí
65,00 € Len v daných termínoch s uvedeným rozsahom

Cena kurzu Excel kontingenčné tabuľky pri max. 4 účastníkoch v skupine.
Ceny kurzu Excel kontingenčné tabuľky ak si vytvoríte skupinu s 5 a viac účastníkmi na požiadanie.
Ceny kurzu Excel kontingenčné tabuľky individuálne u klienta príp. e-learning na požiadanie.

Ceny kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky pre študentov, doktorandov a pedagógov:

Pre držiteľov preukazov ISIC,ITIC a EURO poskytujeme 10% zľavu, na kurzy MS Office, strojopisu, obchodnej a hromadnej korešpodencie a 5% zľavu na nákup softvéru, hardvéru a odbornej literatúry.

Pre kurz a školenie MS Excel kontingenčné tabuľky získate viac informácií o zľavách a akciách pre študentov, doktorandov a pedagógov na požiadanie.

Termíny kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky:

Termín kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky na nasledujúci mesiac budú zverejnené vždy v jeho 1. deň.

Začiatok kurzu
Excel kontingenčné tabuľky
Koniec kurzu
Excel kontingenčné tabuľky
Čas Deň Typ kurzu
05.04.2021 05.04.2021 09:00 – 15:00 Pondelok Denný
07.04.2021 08.04.2021 17:00 – 20:00 Str – Štv Večerný
03.04.2021 03.04.2021 09:00 – 15:00 Sobota Víkendový

Nevyhovujú vám termíny kurzu Excel kontingenčné tabuľky? Kontaktujte nás pripravíme vám kurz Excel kontingenčné tabuľky v termíne podľa vašich predstáv!

Záväzná objednávka kurzu a školenia MS Excel kontingenčné tabuľky:

Po zvolení najvhodnejšieho riešenia kurzu pre Vás, si prosím stiahnite, vyplňte a pošlite záväzný objednávkový formulár na našu e-mailovú adresu.

Prirpavil Váš tím Officekurzy Office-Microsoft-Office-2013-Officedivízia Academy X academyx