Kurzy IT programov MS Office

Kurzy Word, Excel, Powerpoint, Access a Outlook, Strojopis

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • YouTube

Obchodná korešpondencia – zameranie kurzu a školenia:

Kurz je určený pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je ovládanie obchodnej korešpondencie nevyhnutnou súčasťou práce.  Každý účastník tréningových cvičení si vytvorí konkrétne šablóny jednotlivých písomností v počítači, ktoré budú pripravené pre jeho pracovné zameranie. Radi zapracujeme pre Vašu firmu hlavičkové papiere a šablóny tak, aby ste ich po školení vedeli efektívne použiť. Nemusíte strácať čas ich novým prerábaním. štylisticky správne pripravené úradné a obchodné listiny podľa najnovších noriem. Školenie je vhodné aj pre celé firmy, kde zamestnávateľ zjednotí písomnosti a predíde chybám v komunikácii. Pozrite si bližšie osnovy.

Osnova kurzu a školenia Obchodná korešpondencia:

  1. Štruktúra listu (záhlavie, adresa adresáta, odvolávacie údaje, vlastný text listu, prílohy)
  2. Písomnosti z oblasti nákupu a predaja (uzatváranie kúpnych zmlúv, písomnosti pri nepravidelnom plnení kúpnych zmlúv dopyt, ponuka, objednávka, sprievodné doklady, urgencia, reklamácia, upomienka, vymáhanie pohľadávok)
  3. Zamestnanecké písomnosti (písomnosti pri uzatvorení a rozviazaní pracovného pomeru, pracovná dohoda)
  4. Vnútropodnikové listy (príkaz riaditeľa, smernica, pozvánka, zápisnica, cestovný príkaz, správa o pracovnej ceste)
  5. Jednoduché právnické písomnosti (splnomocnenie, potvrdenie, dlžobný úpis)

Rozsah kurzu a školenia Obchodná korešpondencia:

12 vyučovacích hodín (50 min)
kurzy a školenie obchodná korešpondencia prebiehajú v:
dennej forme: 2 dni od 9:00 do 15:00
večernej forme: 3 dni od 17:00 do 21:00
víkendovej forme: 2 dni od 9:00 do 15:00

Akcia – odborná učebnica zdarma pre každého účastníka kurzu a školenia obchodná korešpondencia!

Každý účastník kurzu a školenia obchodná korešpondencia získa zdarma odbornú učebnicu z vydavateľstva Computer Press.

Ceny kurzu a školenia obchodná korešpondencia:

Cena pre osobu / kurzCena platí
125,- €Len v daných termínoch s uvedeným rozsahom

Cena kurzu obchodná korešpondencia pri max. 4 účastníkoch v skupine.
Ceny kurzu obchodná korešpondencia ak si vytvoríte skupinu s 5 a viac účastníkmi na požiadanie.
Ceny kurzu obchodná korešpondencia individuálne u klienta príp. e-learning na požiadanie.

Ceny kurzu a školenia obchodná korešpondencia pre študentov, doktorandov a pedagógov:

Pre držiteľov preukazov ISIC,ITIC a EURO poskytujeme 10% zľavu, na kurzy MS Office, strojopisu, obchodnej a hromadnej korešpodencie a 5% zľavu na nákup softvéru, hardvéru a odbornej literatúry.

Pre kurz a školenie obchodná korešpondencia získate viac informácií o zľavách a akciách pre študentov, doktorandov a pedagógov na požiadanie.

Termíny kurzu a školenia obchodná korešpondencia:

Termín kurzu a školenia obchodná korešpondencia na nasledujúci mesiac budú zverejnené vždy v jeho 1. deň.

Začiatok kurzu
Obchodná korešpondencia
Koniec kurzu
Obchodná korešpondencia
Čas Deň Typ kurzu
10.06.2021 11.06.2021 09:00 – 15:00 Štv – Pia Denný
14.06.2021 16.06.2021 17:00 – 21:00 Pon – Str Večerný
12.06.2021 13.06.2021 09:00 – 15:00 Sob – Ned Víkendový

Nevyhovujú vám termíny kurzu obchodná korešpondencia? Kontaktujte nás pripravíme vám kurz obchodná korešpondencia v termíne podľa vašich predstáv!

Záväzná objednávka kurzu a školenia obchodná korešpondencia:

Po zvolení najvhodnejšieho riešenia kurzu pre Vás, si prosím stiahnite, vyplňte a pošlite záväzný objednávkový formulár na našu e-mailovú adresu.

Prirpavil Váš tím Officekurzy Office-Microsoft-Office-2013-Officedivízia Academy X academyx