Kurzy IT programov MS Office

Kurzy Word, Excel, Powerpoint, Access a Outlook, Strojopis

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • YouTube

Školenia a kurzy v Academy X

Naša spoločnosť je jednou z popredných nezávislých IT školiacich centier na Slovensku. Ponúkame Vám širokú ponuku pre školenia a kurzy MS Office a špecializovaných kurzov z oblasti kancelárskych programov. Z našej ponuky si môžu vybrať firmy, jednotlivci, študenti, ako aj odborníci so znalosťami v odbore. Všetky školenia a kurzy sú Vám k dispozícii.

Riešenia pre firmy

Pre malé, stredné a veľké organizácie ponúkame školenia a kurzy v našich priestoroch. Taktiež ako aj školenia a kurzy na mieru realizovateľné priamo v priestoroch firmy. Pre Vás to predstavuje nemalú úsporu času a nákladov. Maximalizácia investícií do vzdelávania je dôležitá pre všetky firmy a Academy X Vám pomôže s vedením a ohodnocovaním dlhodobých vzdelávacích aktivít. Navrhneme Vám riešenie ušité na mieru Vašej organizácií a štýlu práce.

Riešenia pre študentov

Pre študentov ponúkame cenovo zvýhodnené školenia a kurzy, ktoré dopĺňajú predmety absolvované na školách. Školenia a kurzy prípadne umožnia mladým ľudom vzdelať sa v odbore, ktorý ich vzdelávací smer nepokrýva. Snažíme sa touto cestou podporiť mladých perspektívnych ľudí. Umožniť im získať schopnosti potrebné pre ďalší kariérny rast.

Riešenia pre jednotlivcov

Academy X poskytuje komplexné a nákladovo-efektívne školenia a kurzy pre jednotlivcov. Chcú rozšíriť svoje zručnosti v oblasti IT pre svoju súčasnú pracovnú pozíciu, alebo chcú urobiť prvý krok do novej kariéry. Pre časovo vyťažených jednotlivcov ponúkame možnosť dištančného vzdelávania. Metóda e-learningu, ktorá im umožní vzdelávať sa z domu, prípadne práce bez nutnosti presúvať sa do nášho školiaceho centra. Vzdelanie príde priamo za klientom. Pokiaľ klient nemá čas prísť za vzdelaním.

Školenia a kurzy špecializované na pracovný segment zákazníka

Neškolíme celý softvér ale len úzko špecializovaný segment pracovného zamerania zákazníka do úrovne expert. Pred týmto typom školenia ponúkame audit vo Vašej spoločnosti. Ten Vám pomáha určiť oblasti, na ktoré majú byť školenia a kurzy zamerané. Umožní prispôsobenie osnov presne na špecializované požiadavky zákazníka.

Rozdielové školenia a kurzy

Pri prechode na nové verzie programov a operačných systémov má zákazník znalosť predchádzajúcej verzie softvéru. Školenia a kurzy sú v tomto prípade špecializované na rozdiely, ktoré vznikli príchodom novej verzie programu. Typickým príkladom je operačný systém Windows, ktorý sa s príchodom novej verzie často obmieňa a mení sa jeho ovládacia štruktúra.

 

Prirpavil Váš tím Officekurzy Office-Microsoft-Office-2013-Officedivízia Academy X academyx